21 wrzesień 2020

Przewodniczący OZZ oraz Kolegium Kościelne informują, że Ogólne Zgromadzenie Zboru warszawskiego obradujące w dniu 19 września 2020 r. podjęło uchwałę o przerwaniu obrad po całym dniu ich trwania i kontynuacji zgromadzenia (w tym części wyborczej) w sobotę, 10 października 2020 r., o godz. 10.30 w budynku naszego kościoła przy al. Solidarności 74.