09 październik 2020

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

W związku z gwałtownym wzrostem liczby potwierdzonych zachorowań na COVID-19 i pogorszeniem się sytuacji pandemicznej na terenie naszego kraju Kolegium Kościelne podjęło decyzję o odwołaniu planowanej na sobotę, 10 października kontynuacji Ogólnego Zgromadzenia Zboru, rozpoczętego 19 września br.

Decyzja ta podjęta została w trosce o ochronę zdrowia osób, które w Ogólnym Zgromadzeniu Zboru chciałyby wziąć udział. O nowym terminie kontynuacji OZZ Kolegium poinformuje w osobnym komunikacie.

Prosimy o przekazywanie - w miarę możliwości - treści tego i wszystkich innych publikowanych przez nas komunikatów osobom, które nie mają dostępu do internetu.

Kolegium Kościelne