24 październik 2020

20. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 119, 1-8, 17-18 1 Mż 8, 18-11;9, 12-17 2 Kor 3, 3-9
Kaz.: Mk 2, 23-28

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 21. Niedzielę po Trójcy Świętej, 1 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. Roman Lipiński i ks. Michał Jabłoński. W trakcie nabożeństwa obejrzymy prezentację na Pamiątkę Reformacji.
2. W środę, 28 października, odbędą się poprzez Skype studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Osoby potrzebujące pomocy w zakupach i osoby chętne do robienia zakupów proszone są o kontakt z Diakonią lub Proboszczem.
4. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype wyjątkowo w piątek, 30 października, o godz. 19.00.
5. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – i w trosce o bezpieczeństwo – z przykrością informujemy, że o d w o ł a n e zostają dwa najbliższe koncerty organowe, tj. w dzisiejszą niedzielę o 19.00 (Stanislav Šurin) oraz w niedzielę 8 listopada (Karel Martinek). Mamy nadzieję, że 3 ostatnie recitale zaplanowane na ten rok będą mogły się odbyć.
6. W związku z odwołaną kwestą na cmentarzu zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem renowacji zabytków cmentarza o wpłacanie ofiar na konto parafii z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego – kwesta na cmentarzu 2020”.
7. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 320 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.