29 sierpień 2020

12. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 147, 1-6.11   Izj 29, 17-24 Ew. Marka 7,31-37 
Kazanie: 1 Koryntian 3, 1.3b-17 

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 13. Niedzielę po Trójcy Świętej, 6 września, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Będzie to nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny.
2. Dzisiaj, 30 sierpnia, transmisja nabożeństwa w TVP 3 o godz. 15.45 nadana będzie z Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Mikołowie.
3. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 19 września br., Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego – w naszym kościele przy al. Solidarności 74, a poprowadzi je p. Władysław Scholl. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10.30. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. Zawiadomienia drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną zostały wysłane.
4. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 650 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.