05 wrzesień 2020

13. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 112 Dz 6, 1-7 Łk 10, 25-37
Kaz. 3 Mż 19, 5-8

W 30. rocznicę śmierci wspominamy śp. Zygmunta Rayskiego, urodzonego 22 lipca 1917 r., a zmarłego 5 września 1990 r. Zygmunt Rayski pochodził ze starej szlacheckiej rodziny ewangelickiej z Polesia, która wychowywała go według surowych zasad protestanckich i w miłości do ojczyzny. Był dumny z przynależności do Kościoła ewangelicko-reformowanego i do warszawskiej parafii. Człowiek skromny i przyzwoity, o niezależnym umyśle i wielkiej inteligencji. Ojca i Dziadka wspominają dziś wraz z całym zborem córka Barbara i wnuk Łukasz.
Wspominamy dzisiaj w 25. rocznicę śmierci Panią Profesor Zofię Lejmbach. Wspomnienie o zmarłej przeczyta prof. Jarosław Świderski.

1. Nabożeństwo w 14. Niedzielę po Trójcy Świętej, 13 września, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Kolegium Kościelne i Przewodniczący Ogólnego Zgromadzenia Zboru zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie dyskusyjne przed Ogólnym Zgromadzeniem Zboru dotyczące relacji i komunikacji pomiędzy Proboszczem, Kolegium Kościelnym i Zborem. Spotkanie odbędzie się w środę, 9 września br., w naszym kościele o godz. 18.00.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Z Przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mejlowo.
4. W niedzielę, 13 września, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Daniel Strządała z Katowic. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy! Przypominamy o przestrzeganiu reguł sanitarnych w czasie koncertu!
5. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 19 września br., Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w naszym kościele przy al. Solidarności 74, a poprowadzi je Władysław Scholl. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10.30. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną.
6. Pragniemy poinformować, że zebraliśmy 2100 zł na pomoc dla poszkodowanych wskutek katastrofy w Bejrucie. Pieniądze zostały wysłane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Za hojność i współczujące serca serdecznie dziękujemy!
7. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 373 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.