19 wrzesień 2020

15. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 128 1 Mż 2, 4b-7, 18-25 1P 5b-11
Kaz. Mt 6, 25-34

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 14 września br. zmarł w wieku 84 lat pastor Mieczysław Kwiecień, duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, biblista, tłumacz, ekumenista, wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Pastor Mieczysław Kwiecień, człowiek wielkiego serca i wielkiej otwartości, był serdecznym przyjacielem naszego Kościoła. Nabożeństwo pogrzebowe ks. Mieczysława odbędzie się w środę, 23 września, o godz. 12.00 na naszym cmentarzu przy Żytniej. Zamiast kwiatów rodzina prosi o ofiarę na bliski sercu cel dobroczynny.
Zawiadamiamy również, że nabożeństwo pożegnalne profesora Janusza Maciuszki, zmarłego 11 września br., odbędzie się w piątek, 25 września, o godz. 13.00 w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej.

1. Nabożeństwo w 16. Niedzielę po Trójcy Świętej, 27 września, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Podczas nabożeństwa w niedzielę, 27 września, odbędzie się wręczenie księgi poświęconej ks. biskupowi seniorowi Zdzisławowi Trandzie, pt.: „Człowiek mądrego serca: Zdzisław Tranda. Pastor – biskup – ekumenista”. Zapraszamy serdecznie!
3. Również w przyszłą niedzielę, 27 września, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Alessandro Bianchi z Włoch. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 24 września, o godz. 19.00.
6. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Z Przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mailowo.
7. Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika „Jednota”. Tematem numeru jest ekologia z perspektywy różnych chrześcijańskich tradycji wyznaniowych. Ponadto w numerze m.in. artykuły o tożsamości ewangelicko-reformowanej i myśli zmarłego w tym roku ekumenisty o. Wacława Hryniewicza, a także omówienie kolejnej części Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina. Zachęcamy do lektury. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii. Zachęcamy do wykupienia rocznej prenumeraty „Jednoty” – 40 zł z wysyłką pocztową. Polecamy też wykupienie abonamentu internetowego „Jednoty”, który zapewnia roczny dostęp do wszystkich zasobów jednota.pl – zarówno aktualnego numeru, jak i numerów archiwalnych. Koszt abonamentu to 25 zł. Więcej informacji na www.jednota.pl.
8. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 418 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.