26 wrzesień 2020

16. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 68, 4-7.20-21.33-35 1 Sm 16, 14-18.21-23 J 11, 17-27
Kaz. 2 Tm 1, 7-10

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 17. Niedzielę po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw – 4 października, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Alessandro Bianchi z Włoch. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy! Przypominamy o przestrzeganiu reguł sanitarnych w czasie koncertu!
3. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 1 października, o godz. 19.00
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Z Przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mailowo.
6. Kolegium Kościelne zadecydowało o częściowym wznowieniu pracy w parafii od 1 października br. Kancelaria będzie czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10.00-14.00, w środy natomiast w godzinach 11.00-15.00. Odwiedzających parafię obowiązuje przestrzeganie powszechnie obowiązujących reguł sanitarnych.
7. Próby chóru KER rozpoczną się w październiku br. i będą się odbywały we wtorki i piątki o godz. 18.00. Dokładna data rozpoczęcia pracy zostanie podana w najbliższym czasie.
8. W sobotę, 10 października, o godz. 10.30 odbędzie się w naszym kościele dalszy ciąg obrad Ogólnego Zgromadzenia Zboru z 19 września. Głównym punktem porządku obrad będą wybory kandydatów do gremiów parafialnych i rekomendacje do gremiów kościelnych. Na stronie internetowej oraz na Facebooku parafialnym można zapoznać się z Oświadczeniem Ogólnego Zgromadzenia Zboru przyjętym jako uchwała przez OZZ w dniu 19 września.
9. Tegoroczna kwesta na naszym cmentarzu przeznaczona na ratowanie zabytkowych nagrobków odbędzie się w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada br.
W kancelarii jest wyłożona lista do wpisywania się na jednogodzinne dyżury. Prosimy parafian o jak najliczniejsze zaangażowanie się w zbiórkę!
10. Ukazał się trzeci numer kwartalnika „Jednota”3/2020. Tematem numeru jest ekologia
z perspektywy różnych chrześcijańskich tradycji wyznaniowych. Ponadto w numerze m.in. artykuły o tożsamości ewangelicko-reformowanej i myśli zmarłego w tym roku ekumenisty o. Wacława Hryniewicza, a także omówienie kolejnej części Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina.
11. Kolegium Kościelne zaprasza do współpracy osoby chętne do pomocy przy realizacji cotygodniowych transmisji wideo naszych niedzielnych nabożeństw. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kancelarią Parafii.
12. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 584 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.