03 październik 2020

17. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 104, 1-2.9-15.27-30 2 Kor 9, 6-15 Mk 8, 1-9
Kaz. 5 Mż 11,13-21

1. Nabożeństwo w 18. Niedzielę po Trójcy Świętej, 11 października, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Wznawiamy nabożeństwa wieczorne, ale nie w drugą, lecz w trzecią niedzielę miesiąca do końca tego roku. Nabożeństwo wieczorne, 18 października, o godz. 19.00 poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
3. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 8 października, o godz. 19.00.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Z Przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mailowo.
6. Próby chóru KER odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00 w naszej parafii.
7. W środę, 7 października, odbędą się poprzez Skype studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się w parafii w środę 7 października o godz. 19.00.
8. W sobotę, 10 października, o godz. 10.30 odbędzie się w naszym kościele dalszy ciąg obrad Ogólnego Zgromadzenia Zboru z 19 września. Głównym punktem porządku obrad będą wybory kandydatów do gremiów parafialnych i rekomendacje do gremiów kościelnych. Na stronie internetowej oraz na Facebooku parafialnym można zapoznać się z uchwałami podjętymi przez OZZ w dniu 19 września.
9. W niedzielę, 11 października, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Waldemar Krawiec. Wstęp wolny, zapraszamy!
10. Tegoroczna kwesta na naszym cmentarzu przeznaczona na ratowanie zabytkowych nagrobków odbędzie się w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada br. W kancelarii jest wyłożona lista do wpisywania się na jednogodzinne dyżury. Prosimy parafian o jak najliczniejsze zaangażowanie się w zbiórkę!
11. Kancelaria parafii jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10.00-14.00, w środy natomiast w godzinach 11.00-15.00. Odwiedzających parafię obowiązuje przestrzeganie powszechnie obowiązujących reguł sanitarnych.
12. Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika „Jednota”3/2020. Tematem numeru jest ekologia z perspektywy różnych chrześcijańskich tradycji wyznaniowych. Ponadto w numerze m.in. artykuły o tożsamości ewangelicko-reformowanej i myśli zmarłego w tym roku ekumenisty o. Wacława Hryniewicza, a także omówienie kolejnej części Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina.
13. Centrum Misji i Ewangelizacji KEA rozpoczyna coroczną akcję charytatywną „Prezent pod choinkę” przeznaczoną na pomoc dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Informacje szczegółowe znajdują się na ulotkach w kościele i w parafii.
14. Kolegium Kościelne zaprasza do współpracy osoby chętne do pomocy przy realizacji transmisji wideo naszych niedzielnych nabożeństw. Zainteresowani proszeni są o kontakt z kancelarią parafii.
15. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 734 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.