10 październik 2020

18. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 1 5 Mż 30, 11-14 Ef 5, 15-20
Kaz.: Mk 10, 17-30
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ciągu dwóch dni zmarli na COVID-19 dwaj zasłużeni duchowni ewangelicko-augsburscy.
7 października w wieku 57 lat zmarł ks. Piotr Wowry. Od 2007 r. pełnił funkcję proboszcza w Kościele Ewangelickim pw. Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Był inicjatorem i Prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne,
ich rodziny i przyjaciół. W latach 2007-2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu Kościoła XIV kadencji. Od 2007 r. był wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał ekumeniczne działania na rzecz jedności chrześcijan,
w szczególności dialogu katolicko-luterańskiego na terenie miasta, powiatu i regionu poprzez organizowanie nabożeństw ekumenicznych, uroczystości patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych koncertów. Za działalność na rzecz drugiego człowieka, w roku 2018, został odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.
8 października w wieku 84 lat zmarł ks. bp Jan Szarek, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W 1960 r. został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pracował w parafiach luterańskich w Nawiadach, Giżycku i Bielsku. W 1980 r. został seniorem diecezji cieszyńskiej. W 1991 r. Synod wybrał go na biskupa Kościoła. Funkcję tę pełnił przez pełną kadencję do 2001 r. W latach 2000–2005 był prezesem Diakonii Polskiej.

1. Nabożeństwo w 18. niedzielę po Trójcy Świętej, 18 października, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Za tydzień będziemy świadkami przyjęcia do naszego zboru aktem konwersji 8 nowych nowych członków.
2. Dzisiaj wieczorem odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Waldemar Krawiec. Wstęp wolny, zapraszamy!
3. Wznawiamy nabożeństwa wieczorne, ale nie w drugą, lecz w trzecią niedzielę miesiąca do końca tego roku. Nabożeństwo wieczorne, 18 października, o godz. 19.00 poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
4. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. W środę, 14 października, odbędą się poprzez Skype studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się w parafii w środę 14 października o godz. 19.00.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 15 października, o godz. 19.00.
7. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Z Przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mailowo.
8. Próby chóru KER odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00 w naszej parafii.
9. Tegoroczna kwesta na naszym cmentarzu przeznaczona na ratowanie zabytkowych nagrobków odbędzie się w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada br. W kancelarii jest wyłożona lista do wpisywania się na jednogodzinne dyżury. Prosimy parafian o jak najliczniejsze zaangażowanie się w zbiórkę!
10. Centrum Misji i Ewangelizacji KEA prowadzi akcję charytatywną „Prezent pod choinkę” przeznaczoną na pomoc dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Informacje szczegółowe znajdują się na ulotkach w kościele i w parafii. Paczki z prezentami zbieramy w parafii do niedzieli, 25 października.
11. W kancelarii parafii można nabyć w cenie 63 zł książkę „Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda - pastor – biskup – ekumenista”.
12. Kolegium Kościelne zaprasza do współpracy osoby chętne do pomocy przy realizacji transmisji wideo naszych niedzielnych nabożeństw. Zainteresowani proszeni są o kontakt z kancelarią parafii.
13. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 678 zł i 20 euro.

 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.