21 listopad 2020

Ostatnia Niedziela roku kościelnego
Niedziela Wieczności

Ps. 126 Iz 65, 17-25 Mt 25, 1-13
Kaz: Obj 21, 1-7

1. Nabożeństwo w Pierwszą Niedzielę Adwentu, 29 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Osoby potrzebujące pomocy w zakupach i osoby chętne do robienia zakupów proszone są o kontakt z Diakonią lub Proboszczem.
4. W środę, 25 listopada, studium biblijne odbędzie się o godz. 18.00 a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się poprzez Skype w czwartek, 26 listopada, o godz. 19.00.
6. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Marii Panny w Legnicy.
7. W związku z odwołaną kwestą na cmentarzu zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem renowacji zabytków cmentarza o wpłacanie ofiar na konto parafii z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego – kwesta na cmentarzu 2020”.
8. Ofiary na paczki świąteczne dla dzieci można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Gwiazdka dla dzieci 2020”.
9. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 215 zł. Można ją również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 22 listopada 2020”

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.