28 listopad 2020

Pierwsza Niedziela w Adwencie
Ps. 24; Rz 13, 8-12; Mt 21, 1-11
Kaz: Za 9, 9-19

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Drugą Niedzielę Adwentu, 6 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. W niedzielę, 6 grudnia, odbędzie się nabożeństwo wieczorne z Wieczerzą Pańską, które poprowadzą kaznodziejka świecka Marta Borkowska, która wygłosi kazanie, i ks. Michał Jabłoński, który udzieli Wieczerzy Pańskiej.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. W środę, 2 grudnia, studium biblijne odbędzie się w trybie zdalnym poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 3 grudnia, o godz. 19.00.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Jezusowego w Cieszynie.
8. Informujemy, że z elektronicznej kwesty na naszym cmentarzu udało się zebrać dotychczas 4.912,28 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
9. Ofiary na paczki świąteczne dla dzieci można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Gwiazdka dla dzieci 2020”.
10. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 354 zł. Można ją również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 29 listopada 2020”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.