05 grudzień 2020

Druga Niedziela w Adwencie

Ps. 80; Iz 63,15-1; Łk 21, 25-33
Kaz: Jk 5, 7-8

1. Nabożeństwo w Trzecią Niedzielę Adwentu, 13 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo to będzie nagrywane do radia i nadane w II programie PR o godz. 8.00 w sobotę 26 grudnia 2020 r.
2. Dzisiaj o godz. 19.00 odbędzie się nabożeństwo wieczorne z Wieczerzą Pańską, które poprowadzą kaznodziejka świecka Marta Borkowska, która wygłosi kazanie, i ks. Michał Jabłoński, który udzieli Wieczerzy Pańskiej.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
4. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. W środę, 9 grudnia, studium biblijne odbędzie się w trybie zdalnym poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 10 grudnia, o godz. 19.00.
7. W niedzielę, 13 grudnia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 koncert w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych - wystąpi Mateusz Rzewuski. Wstęp wolny, zapraszamy!
8. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Zbawiciela w Sopocie.
9. Informujemy, że z elektronicznej kwesty na naszym cmentarzu udało się zebrać dotychczas 4.912,28 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
10. Ofiary na paczki świąteczne dla dzieci można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Gwiazdka dla dzieci 2020”.
11. W ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczynamy sprzedaż świec świątecznych, które można nabyć przy wyjściu z kościoła. Świece można też nabyć w parafii umawiając się uprzednio telefonicznie z przewodniczącą Diakonii, Marzeną Matejką.
12. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 618 zł. Można ją również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 6 grudnia 2020”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.