12 grudzień 2020

Trzecia Niedziela w Adwencie
(nabożeństwo nagrywane do radia na 26 grudnia 2020 r. - II dzień Świąt Bożego Narodzenia, stąd teksty liturgiczne przeznaczone na ten dzień)
Iz 7,10-14; Mt 1,18-25

1. Nabożeństwo w Czwartą Niedzielę Adwentu, 20 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński i pani Prezes Synodu dr Ewa Jóźwiak, która wygłosi kazanie.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Dzisiaj odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 koncert w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych – wystąpi Mateusz Rzewuski. Koncert odbędzie się w trybie zdalnym! Kolejny – ostatni w tym roku – koncert organowy odbędzie się w przyszłą niedzielę, 20 grudnia, o godz. 19.00, a wystąpi Michał Markuszewski.
5. W środę, 16 grudnia, studium biblijne odbędzie się w trybie zdalnym poprzez Skype o godz. 18.00, a zajęcia nt. nauki KER o godz. 19.00. Będą to ostatnie zajęcia przed przerwą świąteczną. Następne zajęcia środowe odbędą się po Świętach, 6 stycznia 2021 r.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype w czwartek, 17 grudnia, o godz. 19.00.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Pokoju w Zabrzu.
8. Informujemy, że z internetowej kwesty na naszym cmentarzu udało się zebrać dotychczas 5.652,28 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy! Kwesta trwa nadal!
9. Ofiary na paczki świąteczne dla dzieci można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Gwiazdka dla dzieci 2020”.
10. W kancelarii parafii można nabyć: „Kalendarz ewangelicki 2021” w cenie 35 zł i „Z Biblią na co dzień 2021” w cenie 15 zł.
11. Ukazał się czwarty w tym roku numer kwartalnika „Jednota”. W numerze m.in.: ewangelickie głosy w sporze o aborcję, Kościoły wobec zmian klimatycznych, chrześcijańska lektura Biblii a dialog z judaizmem, Kościół ewangelicko-reformowany w dekadzie przemian, a także artykuły o tożsamości ewangelicko-reformowanej, pomocy społecznej i kolejnej części Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii. Zachęcamy do wykupienia rocznej prenumeraty „Jednoty” na rok 2021 – 40 zł z wysyłką pocztową. Polecamy też wykupienie abonamentu internetowego „Jednoty”, który zapewnia roczny dostęp do wszystkich zasobów jednota.pl – zarówno aktualnego numeru, jak i numerów archiwalnych. Koszt abonamentu to 25 zł. Więcej informacji na www.jednota.pl.
12. Oświadczenie Kolegium Kościelnego: Kierując się potrzebą naszych serc i spełniając oczekiwania Ogólnego Zgromadzenia Zboru (uchwała nr 1 z 19 września 2020 r.) informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie członków Kolegium Kościelnego i Proboszcza Parafii w sprawie ustalenia zasad pracy i wzajemnych relacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wyrazili wolę dalszej współpracy w duchu pojednania, wzajemnego szacunku, przestrzegania Prawa Wewnętrznego, i w jak najlepiej pojętym interesie Zboru.
13. Bracia i Siostry, dobrym zwyczajem naszej parafii jest ciągłe dzielenie się dobrem i dobrami. W okresie Świąt Bożego Narodzenia jest to praktyka szczególnie pożądana i oczekiwana. W tym roku zbieramy, jak zawsze, pieniądze na paczki dla naszych dzieci, ale, jak co roku, myślimy również o „Potrzebujących z zewnątrz”. W tym czasie świątecznym ogłaszamy zbiórkę pieniężną dla naszych Sióstr i Braci ze zboru na Białorusi, którzy – nie dość bardzo trudnych warunków bytowych – muszą jeszcze zmagać się ze stanem wojny w swoim kraju (nawet jeśli nie ogłoszono tego oficjalnie). Zbiórka trwa przez trzy kolejne niedziele – 6, 13, 20 grudnia 2020 roku.
14. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 513 zł. Można ją również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 13 grudnia 2020”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.