20 grudzień 2020

Czwarta Niedziela w Adwencie
Ps 102, 1-4.13-14.16-23 Flp 4, 4-7 Łk 1, 26-38
Kaz.: 1 Mż 18, 1-2.9-15

1. Nabożeństwo w czwartek, Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, rozpocznie się o godz. 16.00 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Zapraszamy do udziału w naszych nabożeństwach świątecznych – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Święto Bożego Narodzenia, w piątek 25 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30, nabożeństwa w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia, sobotę 26 grudnia i w niedzielę 27 grudnia rozpoczną się również o godz. 10.30. Wszystkie te nabożeństwa poprowadzi ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym równolegle z nabożeństwem.
3. Dyżury Diakonii są zawieszone. Z przewodniczącą Diakonii Marzeną Matejką można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Dzisiaj odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 ostatni w tym roku koncert w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych - wystąpi nasz organista Michał Markuszewski.
5. Następne zajęcia środowe, studium biblijne i o nauce naszego kościoła, odbędą się po Świętach, 6 stycznia 2021 r.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w trybie zdalnym poprzez Skype po Świętach, w czwartek, 7 stycznia, o godz. 19.00.
7. Transmisje telewizyjne nabożeństw z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP 3, o godz. 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim.
8. Informujemy, że z internetowej kwesty na naszym cmentarzu udało się zebrać dotychczas 5.652,28 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy! Kwesta trwa nadal!
9. Ofiary na paczki świąteczne dla dzieci można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Gwiazdka dla dzieci 2020”.
10. W kancelarii parafii można nabyć: „Kalendarz ewangelicki 2021” w cenie 35 zł i „Z Biblią na co dzień 2021” w cenie 15 zł.
11. Ukazał się czwarty w tym roku numer kwartalnika „Jednota”. W numerze m.in.: ewangelickie głosy w sporze o aborcję, Kościoły wobec zmian klimatycznych, chrześcijańska lektura Biblii a dialog z judaizmem, Kościół ewangelicko-reformowany w dekadzie przemian, a także artykuły o tożsamości ewangelicko-reformowanej, pomocy społecznej i kolejnej części Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii. Zachęcamy do wykupienia rocznej prenumeraty „Jednoty” na rok 2021 – 40 zł z wysyłką pocztową. Polecamy też wykupienie abonamentu internetowego „Jednoty”, który zapewnia roczny dostęp do wszystkich zasobów jednota.pl – zarówno aktualnego numeru, jak i numerów archiwalnych. Koszt abonamentu to 25 zł. Więcej informacji na www.jednota.pl.
12. Bracia i Siostry, dobrym zwyczajem dzielenie się dobrem i dobrami. W okresie Świąt Bożego Narodzenia jest to praktyka szczególnie pożądana i oczekiwana. W tym roku zbieramy, jak zawsze, pieniądze na paczki dla naszych dzieci, ale, jak co roku, myślimy również o „Potrzebujących z zewnątrz”. W tym czasie świątecznym ogłaszamy zbiórkę pieniężną dla naszych Sióstr i Braci ze zboru na Białorusi, którzy – nie dość bardzo trudnych warunków bytowych – muszą jeszcze zmagać się ze stanem wojny w swoim kraju (nawet jeśli nie ogłoszono tego oficjalnie). Zbiórka trwa przez trzy kolejne niedziele – 6, 13, 20 grudnia 2020 roku.
13. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 1037 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 20 grudnia 2020”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.