11 styczeń 2020

1. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego
Ps. 89, 2-5.27-30 Joz 3, 5-11 Rz 12, 1-8
Kaz: Mt 3, 13-17

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 19 stycznia, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
5. W środę, 15 stycznia, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne o godz. 19.00.
6. W piątek, 17 stycznia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.30 koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Studentów oraz Zespołu Wokalnego Wydziału Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wstęp wolny, zapraszamy!
7. Jak co roku, w dniach 18 - 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa; „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28, 2). Nabożeństwo ekumeniczne
w naszym kościele z kazaniem pani dyr. Małgorzaty Platajs odbędzie się w poniedziałek,
20 stycznia, o godz. 18.00 i będzie nagrywane przez telewizję. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, jak również we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych. Programy nabożeństw dostępne są w kościele i holu parafii na tablicach.
8. W niedzielę, 19 stycznia, po nabożeństwie o godz. 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie
pt. „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary?” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy do udziału!
9. Również w niedzielę, 19 stycznia, po nabożeństwie o godz. 13.00 odbędą się zajęcia dla młodzieży pokonfirmacyjnej.
10. W kancelarii można nabyć Kalendarz ewangelicki na rok 2020 i Z Biblią na co dzień 2020.
Do odbioru bądź nabycia jest również nowy numer 4/2019 Jednoty poświęcony Ulrychowi Zwingliemu i roli mediów w Kościołach. Cena egzemplarza wynosi 10 zł. Zachęcamy
do prenumeraty pisma.
11. Wznawiamy zapisy na dyżury przy organizacji herbatek niedzielnych – lista dla chętnych znajduje się w kancelarii. Prosimy o odzew!
12. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
13. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 571 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

 

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.