25 styczeń 2020

3. Niedziela po Epifanii
Ps. 86, 1-2.5-11 Mt 8, 5-13 Dz 10, 21-35
Kaz: 2 Krl 5, 1-19

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w przyszłą niedzielę, 2 lutego, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Dzisiaj po nabożeństwie odbędą się zajęcia dla młodzieży pokonfirmacyjnej.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
6. W środę, 29 stycznia, studium biblijne oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła są odwołane. Spotkanie medytacyjne odbędzie się o godz. 19.00.
7. W sobotę, 1 lutego, o godz. 17.00 w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 4A odbędzie się nabożeństwo dziękczynne organizowane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Będziemy dziękować odchodzącej dyrektor Towarzystwa, p. Małgorzacie Platajs, i prosić o błogosławieństwo dla nowowybranej dyrektor, p. Igi Zalisz. Kazanie wygłosi ks. bp Andrzej Malicki. Zapraszamy!
8. Również w sobotę, 1 lutego, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 koncert kolęd w wykonaniu zespołu Modo Maiorum. Wstęp wolny, zapraszamy!
9. Dziś po nabożeństwie i w następną niedzielę, 2 lutego, przeprowadzana będzie zbiórka funduszy na pomoc dla Zuzanny Waś – młodej, utalentowanej ceramiczki, koleżanki kilkorga z nas, która walczy z  bardzo agresywnym rakiem piersi. Nieco ponad pół roku temu walkę z tą chorobą po trzech ciężkich latach przegrała jej mama. Pozostawiła jej, jak mówi Zuzia, wzór – jak dzielnie walczyć oraz... mutację genetyczną BRCA1. Od października 2019 roku ruszyła machina konsultacji, działań, poszukiwań... Zuzia obecnie jest w trakcie chemioterapii, co powoduje, że nie jest w stanie pracować. Aby walczyć z chorobą, trzeba nie tylko poddać się leczeniu, lecz również w miarę możliwości dobrze się odżywiać i suplementować. ZUS nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Tak więc osoba tak ciężko chora, aby żyć i móc się leczyć, zdana jest w bardzo dużym stopniu na najbliższych i przyjaciół.
W przedsionku kościoła będzie znajdował się koszyk na datki, które Diakonia warszawska przekaże Zuzi, aby wspomóc ją w tych trudnych dla niej chwilach. Nie pozostawiajmy Jej samej i wesprzyjmy Zuzię!
10. W poniedziałek, 3 lutego, zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00.
11. W czwartek, 6 lutego, o godz. 18.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Biblia – trudne pytania” prowadzone przez ks. Michała Jabłońskiego.
12. Lista dla osób chętnych do pomocy w organizacji herbatek niedzielnych znajduje się w kancelarii. Prosimy o wpisywanie się na dyżury!
13. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
14. Kolegium Kościelne serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom za pomoc w organizacji nabożeństwa ekumenicznego i agapy w naszym kościele w poniedziałek, 20 stycznia! Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy pod adresem p. Krzysztofa Urbana, który ugotował pyszne zupy!
15. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 753 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.