01 luty 2020

Ostatnia Niedziela po Epifanii

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 9 lutego, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 9 lutego, rozpocznie się o godz. 19.00.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
5. Dziś po nabożeństwie przeprowadzana będzie druga zbiórka funduszy na pomoc dla Zuzanny Waś – młodej, utalentowanej ceramiczki, koleżanki kilkorga z nas, która walczy z  bardzo agresywnym rakiem piersi. Zuzia obecnie jest w trakcie chemioterapii, co powoduje, że nie jest w stanie pracować. Aby walczyć z chorobą, trzeba nie tylko poddać się leczeniu, lecz również dobrze się odżywiać i suplementować. ZUS nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Tak więc osoba tak ciężko chora, aby żyć i móc się leczyć, zdana jest w bardzo dużym stopniu na najbliższych i przyjaciół. W przedsionku kościoła będzie znajdował się koszyk na datki, które Diakonia warszawska przekaże Zuzi, aby wspomóc ją w tych trudnych dla niej chwilach. Nie pozostawiajmy Jej samej i wesprzyjmy Zuzię!
6. Dziś o godz. 12.00 w rzymskokatolickim kościele pokamedulskim na Bielanach przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się koncert dwóch chórów: Ekumenicznego Chóru Kameralnego naszego Kościoła i Chóru Św. Włodzimierza w Warszawie. W repertuarze kolędy i pastorałki. Zapraszamy!
7. W poniedziałek, 3 lutego, zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00.
8. Studium biblijne oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 5 lutego, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne rozpoczyna się o godz. 19.00.
9. W czwartek, 6 lutego, o godz. 18.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Biblia – trudne pytania” prowadzone przez ks. Michała Jabłońskiego.
10. W niedzielę, 9 lutego, odbędzie się po nabożeństwie, o godz. 12.00, zebranie Komitetu Ochrony Zabytków naszego cmentarza. Zapraszamy na zebranie wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz utrzymania tej pięknej nekropolii – świadectwa naszej historii – w jak najlepszym stanie.
11. Lista dla osób chętnych do pomocy w organizacji herbatek niedzielnych znajduje się
w kancelarii. Prosimy o wpisywanie się na dyżury!
12. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
13. Kolekta z ostatniego nabożeństwa w wysokości 1653 zł będzie przeznaczona wraz z datkami z dzisiejszej niedzieli na pomoc dla pani Zuzanny. Dziękujemy za ofiarność!

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.